 Vad är Ai?
 Machine learning
 Populärkultur, samhället & människan
 Paradigmskiftet inom hälso- och sjukvårdVi pratar om paradigmskiftet inom hälso- och sjukvård

Med fokus på Smarta hem och boenden & Ai

Hälsoteknikcentrum Halland lägger stort fokus“Smarta hem och boenden” och dess relation till AI (artificiell intelligens). Hur vi kan möta de samhälleliga behoven och utmaningarna som vård och omsorgssektorn står inför?


Den etablerade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt. Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande och multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården.

Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet. Utvecklingen av artificiell intelligens och hårt ansträngda resurser innebär ett paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården.


Tänk om…

Kjell Lundblad verksamhetsutvecklare inom digitalisering vid Falkenbergs Kommun resonerar kring möjligheter med välfärdsteknik och inom framtidens äldreomsorg.


Digitalt mörker eller större inflytande för vårdtagaren?

När intelligenta system tar över inom områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis som yrkesrollerna. Sättet som vi prioriterar vård, kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas. Arbetssätt effektiviseras. Allt tyder på att antalet vårdplatser kommer fortsätta att minska och därmed kommer allt fler att vårdas i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor får större inflytande över sin hälsa och vård.


Next Generation Home Care


Morgondagens hemtjänst, ett projekt av Hälsoteknikcentrum Halland. Interaktionsbyrån, i uppdrag tillsammans med kommunerna i Halland och Hälsoteknikcentrum Halland har genomfört en förstudie för att definiera och visualisera huvudproblem inom dagens hemtjänst och hemsjukvård, verifiera problemen och ta fram de viktigaste fokusområden som behöver förbättras.


Hälsomoln, människan & robotar?

Multinationella IBM med partners bygger lösningar som kommer erbjuda patientvård på ett individuellt- och samhälleligt plan baserat på större mängder data från en kollektiv databas.

Patientregister som digitaliseras och växer i snabb takt kommer att kunna användas som grund för patientvård och framförallt i preventiva syften där patienter kan söka vård i hemmet, i telefonen eller andra smarta enheter. Systemet bygger enkelt förklarat på en användarbaserad databas, men till skillnad från ett patientregister - som det ser idag - så är det möjligt att konstant kunna uppdatera databasen med smart teknik som finns hos användaren. Datan kan också matchas och utvinnas för att ställa diagnos och förbättra vård för patienter som exempelvis har samma symptom eller sjukdom.

I scenariot i filmen nedan beskrivs framtidens hälsa & sjukvård samt i vilken riktning framtiden tar sig.

Länk:Den här webbsidan är en trendspaning gjord av Hälsoteknikcentrum Halland